Fotogalerie | SK Slavia Praha
Více

130 let

Logo 130 let: Návrat ke kořenům

Slavia letos slaví 130. výročí založení klubu a logo vytvořené u příležitosti tohoto významného jubilea odkazuje k jejím zakladatelům a vůbec prvnímu historickému logu. Kulatá nula symbolizuje cyklistické kolo a hvězda v ní paprsky výpletu kola. Dvě zlaté hvězdičky pak připomínají získané mistrovské tituly. Logo tedy odkazuje nejen ke kořenům celého klubu, ale zároveň i připomíná mistrovské tituly, které fotbalový oddíl získal během své dlouhé a bohaté historie.

Logo 130 let na permanentních vstupenkách

Výročí 130 let je významné jubileum v životě každého klubu a jinak to není ani se Slavií. Při této příležitosti se tudíž logo objevuje i na zadní straně letošních permanentních vstupenek. Ty jsou vyrobeny ve čtyřech verzích, kdy se každá verze liší slovem na přední straně charakterizujícím Slavii. Fanoušci si budou moci při vyzvednutí permanentky vybrat, zda chtějí mít svou permanentku s věčnou, nezlomnou, hrdou nebo jedinečnou Slavií. Vybírat lze z dostupných variant, každá byla vyrobena v omezeném množství.

Akce ke 130 letům klubu

Odbor přátel ve spolupráci s klubem přichystal k připomenutí 130 let založení Slavie několik akcí. V červnu už proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky prvnímu slávistickému předsedovi, Karlu Ankrtovi. Další akce budou následovat a budeme upřesňovat termín jejich konání a podrobnosti.

První starosta Slavie se dočkal pamětní desky

První velká akce v rámci oslav 130 let založení Slavie se odehrála v sobotu 11. června ve Vražkově. Malebná vesnička pod úpatím Řípu je rodištěm prvního starosty Sportovního klubu Slavia. Díky slávistickým fanouškům se Karel Ankrt konečně dočkal pamětní desky na budově obecního úřadu.

Nápad na realizaci pamětní desky se přitom zrodil už před mnoha lety v rámci akce Slávistický výšlap na Říp. Průvod slávistů končíval svoji pouť na Říp právě ve Vražkově. Blížící se výročí založení Slavie bylo impulsem pro Odbor přátel Slavie, aby oslovilo vedení obce Vražkov se svým nápadem. Reakce byla více než vstřícná. Aby také ne, když bývalý starosta obce prof. Oto Sedláček je velký slávista. Také současný starosta ing. Poláček byl z nápadu nadšený.

Grafická podoba pamětní desky a její výroba byla svěřena renomované firmě Atelier Gravis z Lužice u Netolic. Podobiznu prvního předsedy Ankrta doplnil citát jeho souputníka, zakladatele klubu MUDr. Jaroslava Hausmana, a ozdobilo hned několik znaků. Vedle znaku obce Vražkov je to původní znak Sportovního klubu Slavie „v Praze“, dále symbol slávistické hvězdy a erbovní znak cyklistické Slavie.

Starosta Ankrt stál u samého vzniku Slavie a jeho láskou byla cyklistika. Dokázal Slavii postavit znovu na nohy i po jejím zákazu v roce 1894 a také jasnozřivě uviděl budoucnost klubu v pěstování tehdy mladého studentského sportu – fotbalu.

Slavnostního odhalení se zúčastnilo kromě vedení obce Vražkov i několik zástupců okolních obcí. Doslova VIP hosté pak byli potomci Karla Ankrta a Jaroslava Hausmana, kteří sklidili zasloužený potlesk. Nechyběli zástupci Slavie – za spolek a fotbal promluvil ing. Jiří Vrba, přítomen byl i ředitel spolku ing. Tomáš Plucha. Za klub cyklistů Slavie vystoupil Karel Kopr, který mimochodem na setkání dorazil stylově na kole.

Bohatý program ozdobila účast „jezdců na vysokých kolech“ z Českého klubu cyklistů a hlavně vystoupení pěveckého sboru Cvrčci z Roudnice, kteří do svého repertoáru zařadili i dvě slávistické písně.

Kromě bezchybné organizace, o kterou se postaral Odbor přátel Slavie, je třeba vyzdvihnout i výbornou účast z řad fanoušků Slavie z mnoha koutů naší země. Díky nim byla akce odhalení pamětní desky více než důstojná.

Po odhalení pamětí desky se účastníci 6. Slavistického výšlapu na Říp vydali pokořit vrchol památné hory. Na jejím vrcholku, stejně jako ve Vražkově, byl vystaven mistrovský pohár žen, který letos získala Slavia!

Malba Nejkrásnější dres v koridoru Fortuna Areny

Koridor východní tribuny má krásnou novou výzdobu! U příležitosti výročí 130 let založení Slavie vznikla ve spolupráci s Odborem přátel malba znázorňující spisovatele a velkého slávistu Bohumila Hrabala, jak hledí na svůj text o posvátnosti slávistických dresů, který napsal v roce 1988 v Kersku. Na druhé straně je zobrazena postava Karla Freji, prvního kapitána Slavie, jehož výška zde dosahuje 3,7 metru. Autorem malby je člen Odboru přátel Petr Polášek, kterému trvalo namalovat "obraz" pět dnů. „Pro mě to byla výzva, chtěl jsem ho udělat hlavně pro tátu tam do nebe, protože on byl opravdu velkým slávistou a ze mě ho udělal. Takže z části jsem malbu udělal pro Slavii, Odbor přátel Slavie a všechny fanoušky, ale nejvíc pro mého tatínka tam nahoru,“ řekl malíř Petr Polášek, který Nejkrásnější dres namaloval zdarma.

Další plánované akce k výročí 130 let založení Slavie

Vydání Červenobílých listů "Staré pověsti slávistické" - časopis Odboru přátel věnovaný nejstarší historii Slavie. Speciální historické číslo bude pokřtěno ve Slavia Museu a bude spojeno s Univerzitou Slavia na téma počátků klubu

Slávistická procházka - po stopách zakladatelů se zaměřením na rok 1892

Univerzita Slavia - přednáška ve Slavia Museu na téma slavného roku 1996, speciální host František Cipro a mistři z roku 1996

Projekt "Fotbal zdobí Vršovice" - ve spolupráci s Městskou částí Praha 10

Procházka po 5 nově objevených hrobech známých slávistů - setkání u hrobů, vydání informačních brožur

Odhalení pamětní desky zakladatele Slavie Jaroslava Hausmana - v listopadu v Kostelci nad Černými lesy odhalíme pamětní desku "otci" klubu. Při této příležitosti přednáška Univerzity Slavie na téma "Zakladatel Hausman"

Slávistické dušičky v Praze - procházka a uctění památky nejvýznamnějších slávistů 130leté klubové historie